Multimedia & Web

تبلیغات رسانه ای

امروزه وسایل اطلاع رسانی مدرن به مکانیزم اصلی بازسازی افکار عمومی تبدیل شده است. اینترنت، تلویزیون، رادیو، ماهواره، روزنامه و … هر روز بر سرعت تبادل اطلاعات می افزایند بی شک موثرترین شیوه تبلیغات شیوه تصویری است. استفاده کنندگان روز افزون از امکانات چند رسانه ای رایانه (MULTI MEDIA) دردهه اخیر گرایش سازمانهای مختلف را به استفاده از امکانات این روش نوین در تبلیغ و معرفی شرکت ها افزایش داده است. ترام یکی از پایه گذاران گرافیک کامپیوتری در بخش ساخت تیزر، فیلم و طراحی صفحات وب و مالتی مدیا در ایران است.
توانـایی های ایـن دپارتمـان با استـفـاده از کـامپیوتر های پیشرفته و سـریـع، سخت افزارها و نرم افزارهای ویژه، دوربینهای سینمایی و ویدئویی دیجیتال و پلاتوی تصویربرداری و با به خدمت گرفتن ترکیبی اصولی و علمی از متخصصان فیلم و کامپیوتر، توانایی اجراء جلوه های ویژه تصویری در سطحی واقعی را دارا می باشد. این دپارتمان با استفاده از توان برنامه نویسی و طراحی گرافیک در عرصه طراحی وب نیز موفق عمـل نموده که حاصل آن وب سایت های زیبا و متعدد می باشد. از ویژگی های بارز این وب سایت ها که با توجه به آخرین تغییرات فناوری فضای مجازی طراحی شده اند، توان بروز رسانی توسط خود کاربران و امنیت بالای سایت ها می باشد.

واحدهای این دپارتمان :

  • واحد فیلم وانیمیشن
  • واحد وب و مالتی
  • واحد تبلیغات رسانه ای محیطی

تبلیغات رسانه ای

امروزه وسایل اطلاع رسانی مدرن به مکانیزم اصلی بازسازی افکار عمومی تبدیل شده است. اینترنت، تلویزیون، رادیو، ماهواره، روزنامه و … هر روز بر سرعت تبادل اطلاعات می افزایند بی شک موثرترین شیوه تبلیغات شیوه تصویری است. استفاده کنندگان روز افزون از امکانات چند رسانه ای رایانه (MULTI MEDIA) دردهه اخیر گرایش سازمانهای مختلف را به استفاده از امکانات این روش نوین در تبلیغ و معرفی شرکت ها افزایش داده است. ترام یکی از پایه گذاران گرافیک کامپیوتری در بخش ساخت تیزر، فیلم و طراحی صفحات وب و مالتی مدیا در ایران است.
توانـایی های ایـن دپارتمـان با استـفـاده از کـامپیوتر های پیشرفته و سـریـع، سخت افزارها و نرم افزارهای ویژه، دوربینهای سینمایی و ویدئویی دیجیتال و پلاتوی تصویربرداری و با به خدمت گرفتن ترکیبی اصولی و علمی از متخصصان فیلم و کامپیوتر، توانایی اجراء جلوه های ویژه تصویری در سطحی واقعی را دارا می باشد. این دپارتمان با استفاده از توان برنامه نویسی و طراحی گرافیک در عرصه طراحی وب نیز موفق عمـل نموده که حاصل آن وب سایت های زیبا و متعدد می باشد. از ویژگی های بارز این وب سایت ها که با توجه به آخرین تغییرات فناوری فضای مجازی طراحی شده اند، توان بروز رسانی توسط خود کاربران و امنیت بالای سایت ها می باشد.

واحدهای این دپارتمان :

  • واحد فیلم وانیمیشن
  • واحد وب و مالتی
  • واحد تبلیغات رسانه ای محیطی